Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszą Pracę Dyplomową wśród Uczelni zrzeszonych w SIG- edycja XII

W imieniu Stargardzkiej Izby Gospodarczej zapraszamy Studentów Uczelni zrzeszonych w SIG do udziału w XII edycji Konkursu SIG na Najlepszą Pracę Dyplomową 2022.

Podstawowymi założeniami Konkursu jest wyróżnienie twórczych i kreatywnych postaw studentów i absolwentów ze stargardzkich uczelni, praktyczne rozwiązania zawarte w pracach oraz promowanie firm z regionu Stargardu.
 
Pula nagród pieniężnych wynosi 1000 zł.
 
Termin składania prac upływa z dniem 30 listopada 2022 r
Poniżej do pobrania: Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.