biuro@sig.stargard.pl

91 578 64 40

Stargardzka Izba Gospodarcza

Łączymy lokalnych przedsiębiorców

Stargardzka Izba Gospodarcza została utworzona w roku 1999 przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców.  SIG działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Dz. U. Nr 35 poz. 195 z późniejszymi zmianami oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a także Statutu SIG.

Zrzeszamy ponad 160 podmiotów gospodarczych z naszego regionu, od firm jednoosobowych po średnie i duże przedsiębiorstwa. Naszą rolą jest łączenie i integracja lokalnego środowiska biznesowego. Stargardzka Izba Gospodarcza m.in. informuje, szkoli, promuje zrzeszone firmy.

Budujemy przyjazny klimat do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i wpieramy zrzeszonych przedsiębiorców.

Zapraszamy na Wirtualny Spacer ( powyżej ) po Stargardzie, w tym po Stargardzkim Parku Przemysłowym i Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii, gdzie funkcjonują m.in. firmy członkowskie SIG.

Firmy członkowskie

Wszystkie firmy

Przydatne linki