Władze

 

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższym organem Izby. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą m.in. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach działalności Izby, ustalanie głównych kierunków działania Izby, wybór i odwoływanie członków organów SIG itp. Szczegółowy zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia znajduje się w Statucie SIG.

 

 

Rada SIG kadencja 2020-2024

 

Członkowie Prezydium
 Prezes – Renata Naworol
 Wiceprezes – Joanna Marszał
 Wiceprezes – Bartłomiej Jaroszyński
 Sekretarz – Ewelina Świergiel
 Skarbnik – Krzysztof Fidosz  

 

Członkowie Rady
  Daniel Kibiń
 Jerzy Kielan
   Maciej Kuźniak
Rafał Łapiński
 

 

Marcin Mucha

 

 

 

Tomasz Potyrała

 

 

Arkadiusz Żygadło

 

 

 

 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej

 

 

Przewodniczący –  Sławomir Rutkowski

 

Wiceprzewodniczący – Łukasz Węgrowski

 

Sekretarz – Wojciech Stasiak