Dołącz do nas

 

Zgodnie ze Statutem SIG przystąpić do Izby mogą podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Organem upoważnionym do podjęcia Uchwały o przystąpieniu jest Rada SIG, której posiedzenia odbywają się raz w miesiącu. Przyjęcie na członka następuje na wniosek zainteresowanego po złożeniu wypełnionych dokumentów:

Deklaracja przystąpienia do SIGpobierz w doc / pobierz w pdf

Ankietapobierz w DOC /pobierz w PDF

 

Wypełnione dokumenty należy złożyć lub przesłać do biura SIG:

e-mail:  biuro@sig.stargard.pl lub pocztą tradycyjną

Stargardzka Izba Gospodarcza,  ul. Pierwszej Brygady 35 / 302; 73-110 Stargard

 

Po otrzymaniu ww. dokumentów następuje :

– wpisanie informacji o przystąpieniu danej firmy do porządku obrad Rady SIG;

– zaproszenie właściciela / przedstawiciela / osoby reprezentującej firmę na posiedzenie Rady w celu prezentacji działalności / poznania historii firmy ;

– podjęcie Uchwały przez Radę Izby o przystąpieniu podmiotu gospodarczego do SIG;

– przygotowanie dokumentu finansowego na opłatę wpisowego i składki członkowskiej;

– Uchwała o przyjęciu obowiązuje z dniem wpłaty wpisowego oraz pierwszej składki członkowskiej

 

Poniżej informacja nt. wysokości wpisowego oraz składek członkowskich:

Wysokość wpisowego i składek członkowskich od 01.04.2024 r.