Dołącz do nas

Zgodnie ze Statutem SIG przystąpić do Izby mogą podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Organem upoważnionym do podjęcia Uchwały o przystąpieniu jest Rada SIG, której posiedzenia odbywają się raz w miesiącu. Przyjęcie na członka następuje na wniosek zainteresowanego po złożeniu wypełnionych dokumentów:

– Deklaracja o przystąpieniu do SIG – pobierz w doc / pobierz w pdf

– Ankieta – pobierz w DOC / pobierz w PDF

Wypełnione dokumenty należy złożyć lub przesłać do biura SIG:

e-mail:  biuro@sig.stargard.pl lub pocztą tradycyjną

Stargardzka Izba Gospodarcza,  ul. Pierwszej Brygady 35 / 302; 73-110 Stargard

Po otrzymaniu ww. dokumentów następuje :

– wpisanie informacji o przystąpieniu danej firmy do porządku obrad Rady SIG;

– zaproszenie przedstawiciela / osoby reprezentującej firmę na posiedzenie Rady w celu prezentacji działalności;

– podjęcie Uchwały przez Radę Izby o przystąpieniu podmiotu gospodarczego do SIG;

– przygotowanie dokumentu finansowego na opłatę wpisowego i składki członkowskiej;

– Uchwała o przyjęciu obowiązuje z dniem wpłaty wpisowego oraz pierwszej składki członkowskiej

Poniżej informacja nt. wysokości wpisowego oraz składek członkowskich Wpisowe i składki członkowskie