Oferta

Stargardzka Izba Gospodarcza jest organizacją, która dla swoich firm członkowskich ma do zaproponowania działania związane z rozwojem i wsparciem w działalności gospodarczej – poznanie nowych klientów/kontrahentów, nawiązanie nowych i rozwój dotychczasowych relacji biznesowych.

 

 

Współpraca wewnętrzna

Stargardzka Izba Gospodarcza zrzesza ponad 100 przedsiębiorców. Pozwala to na nawiązanie współpracy z prężnie działającym firmami, zarówno lokalnymi jak i regionalnymi.

Spotkania kooperacyjne

Organizujemy spotkania kooperacyjne w urozmaiconych formułach, w tym m.in. z gośćmi specjalnymi, gdzie oprócz nawiązania/pogłębienia relacji biznesowych można zgłębić określoną tematykę.

Szkolenia/konferencje

Organizujemy szkolenia, warsztaty oraz konferencje z tematyki dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej, z udziałem ekspertów i specjalistów w danych dziedzinach ekonomii i biznesu.

Informacje

Przekazywanie informacji od firm dla firm - promocje, oferty, zapytania ofertowe itp.; Dostęp do aktualnych informacji gospodarczych w tym o aktualnych szkoleniach, środkach unijnych i innych wydarzeniach gospodarczych.

Promocja

Promujemy i reklamujemy firmy zrzeszonych w SIG, poprzez m. in. wewnętrzną wysyłkę ofert firm, zamieszczenie na stronie internetowej SIG, na portalach społecznościowych, zgłaszając do konkursów gospodarczych o zasięgu regionalnym jak i ogólnokrajowym itp.

Doradztwo / Konsultacje

Prowadzimy bezpłatne doradztwo dla firm członkowskich – indywidualne spotkania ze specjalistami i ekspertami z zakresu prawa, finansów, kadr i BHP. Oferujemy indywidualne konsultacje z zakresu dofinansowania działalności/pozyskania dodatkowych środków. Specjaliści finansowi przekażą wiedzę nt. aktualnych produktów finansowych, w tym tych na preferencyjnych warunkach.