Konsultacje

W ramach statutowej działalności Stargardzkiej Izby Gospodarczej funkcjonuje Punkt Konsultacyjno – Doradczy.
Bezpłatne konsultacje odbywają się w siedzibie SIG  ( Biurowiec ZNTK lok. 302 ) lub w siedzibach niżej wymienionych konsultantów.

 

Konsultant Zakres konsultacji Termin
dr Marlena Płonka
ochrona danych osobowych
 
raz w miesiącu
 
 
Adrianna Gebel 
Kancelaria Radcy Prawnego
ochrona prawna przedsiębiorców; prawo umów, robót budowlanych, spółek, przewozowe, upadłościowe i naprawcze, ubezpieczeniowe konsultacje umawiane telefonicznie

Krzysztof Furmańczyk

Prezes Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego             Sp. z o.o. 

zewnętrzne finansowanie działalności MSP pierwsze czwartki miesiąca, siedziba SIG

Józef Jakubowski

Biegły rewident 
Biuro Rachunkowe REWIDENT 

zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej stała współpraca doradcza – konsultacje umawiane telefonicznie

Jacek Kukuła

Specjalista ds. BHP 
Firma EDUS            

przepisy BHP konsultacje umawiane telefoniczne, siedziba SIG

Agnieszka  Myszkowska

Mediator sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie  

Mediacje w gamie konfliktów:
– rodzinnych, małżeńskich, pokoleniowych,
– towarzyskich, koleżeńskich, rówieśniczych,
– w sprawach spadkowych, majątkowych i cywilnych,
pracowniczych, w administracji i sporach urzędowych,
– w sprawach gospodarczych,
– w sprawach karnych a także dotyczących nieletnich
Siedziba SIG, 
pierwsze czwartki miesiąca
konsultacje umawiane telefonicznie bezpośrednio z mediatorem tel: 531 902 267

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z konsultacji proszone są o kontakt telefoniczny z Biurem SIG w celu zarezerwowania czasu konsultanta – tel. : 91 578 64 40.