Z cyklu Firmy w Stargardzkiej Izbie Gospodarczej : Q Karierze Centrum Doradztwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy.

Z cyklu Firmy zrzeszone w SIG: Q Karierze Centrum Doradztwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy

 

Ul. Czarnieckiego 2/3; Stargard

Tel.: 509 702 883

Email: biuro@qkarierze.pl

www.qkarierze.pl

https://www.facebook.com/qkarierze

 

 

Zakres działalności:

  1. Pomoc w doborze pracowników dla firm, instytucji i stowarzyszeń na lokalnym i krajowym rynku pracy.
  2. Doradztwo w pozyskaniu finansów na rozwój firmy i pracowników oraz informacja o rodzajach finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
  3. Analiza umiejętności osób poszukujących pracy i pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy, w przekwalifikowaniu się.
  4. Rekrutacje do pracy, rekrutacje na staże, rekrutacje do Projektów.
  5. Wprowadzenie na rynek pracy absolwentów szkół i uczelni oraz osób bezrobotnych i wykluczonych.
  6. Pisanie biznesplanów, pism, podań, odwołań, dokumentów rekrutacyjnych: CV, list motywacyjny.
  7. Analiza predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych, średnich i wyższych uczelni.
  8. Pomoc w likwidowaniu barier związanych z zatrudnieniem, wsparcie pracodawców i pracowników.
  9. Doradztwo w doborze i pozyskaniu szkoleń zawodowych.
  10. Wsparcie Projektów UE.

Prezes SIG Renata Naworol z Właścicielką QKarierze – Lillą Misztelą                                Photo by: Tomasz Kutelski www.kutelski.pl