Zaproszenie do udziału w I edycji bezpłatnego kursu PRZYWÓDZTWO, realizowanego w ramach projektu „Pigułki kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu” 30 h szkoleniowych; online; 17.05.- 02.06.br.

 

Zaproszenie do udziału w I edycji bezpłatnego kursu PRZYWÓDZTWO, realizowanego w ramach projektu „Pigułki kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu” .
 

Przywództwo to obszar kompetencyjny, na który składają się umiejętności z zakresu ustalania celu, wizji i misji, świadomości zasobów, działania na rzecz innych, zmiany nawyków, uważności, aktywnego słuchania, asertywności i kalkulowania ryzyka. Moduł przewiduje, że użytkownik będzie samodzielnie podejmował decyzje, potrafił krytycznie ocenić swoje działania i działania zespołu, którym kieruje, będzie przyjmował odpowiedzialność za skutki tych działań, podniesie kompetencje związane z komunikacją interpersonalną, zarządzaniem zespołem i kształtowaniem ścieżki rozwoju.

 

DLA KOGO?

Do działu w projekcie zapraszamy osoby powyżej 30. roku życia, które chcą samodzielnie rozwijać kompetencje kluczowe, które zamieszkują lub pracują na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (zobacz mapkę) – m. Szczecin, m. Stargard, m. Świnoujście, powiat stargardzki, goleniowski, policki, a także dodatkowo z terenu powiatu gryfickiego.

Zapraszamy wszystkich chętnych, spełniających warunki udziału, przy czym pierwszeństwo przy naborze będą miały osoby niepełnosprawne, osoby 45+ oraz osoby niekorzystające w ostatnim roku z działań edukacyjnych.

 

RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA:

  • Zdolności przywódcze – czy można się tego nauczyć?
  • Lider dojrzały – lider kompletny; cechy, zachowania, umiejętności.
  • Motywowanie zespołów, skuteczne delegowanie zadań.
  • Praca feedbackiem – jak to robi świadomy lider?

TEGO SIĘ NAUCZYSZ:

  • Zrozumiesz, czym rożni się zarządzanie od przewodzenia.
  • Poznasz zestaw kompetencji lidera (z obszaru samoprzywództwa oraz drabiny przywództwa).
  • Nauczysz się, w jaki sposób budować autorytet nieformalny szefa w zespole i organizacji, a także, jak balansować pomiędzy potrzebami – indywidualnymi, grupy i organizacji.
  • Posiądziesz umiejętność podejmowania decyzji w zespole przy akceptacji innych opinii, a także wykorzystania ciekawych narzędzi do rozwiązywania problemów.

 

TERMIN SZKOLENIA W STARGARDZIE

17.05.– 02.06.2021 r. (dni szkoleniowe: 17.05|19.05.|24.05.|26.05.|31.05.|02.06.2021 w godz.: 17:00-21:00).

Każde szkolenie składa się z 30 godzin szkoleniowych, realizowanych podczas spotkań 3-4 godzinnych, 3 dni w tygodniu.

Prowadząca: ELŻBIETA STELMACH (szkolenie w trybie ONLINE – ZOOM)

 

Szczegóły, regulamin, dokumenty do wypełnienia ( deklaracja udziału w projekcie, kwestionariusz osobowy, oświadczenie uczestnika ), formularz rekrutacyjny znajdują się na stronie: https://al20.zpsb.pl/ , w punkcie 4. Szkolenie “ Przywództwo “.

 

Uwaga : liczba miejsc ograniczona!