Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul.: Słowackiego, Piłsudskiego, Bogusława IV i Czarnieckiego w Stargardzie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Słowackiego 14, 16, 18, 20, 22, ul. Piłsudskiego 6,7,8, ul. Bogusława IV 22 i ul. Czarnieckiego 19  w Stargardzie.

Termin składania ofert upływa dnia 22.01.2019 r. o godz. 11.00  

Do pobrania : 

PEC Ogłoszenie o przetargu

Więcej informacji:

Z – 2/2019 Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Słowackiego 14,16,18,20,22, ul. Piłsudskiego 6,7,8, ul. Bogusława IV 22, ul. Czarnieckiego 19 w Stargardzie