Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. ogłasza postępowanie przetargowe na usługę kompleksowego utrzymania czystości w terminalu obsługi pasażerów na Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym im. Sławomira Pajora w Stargardzie przy ulicy Towarowej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie przetargowe na usługę kompleksowego utrzymania czystości w terminalu obsługi pasażerów na Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym im. Sławomira Pajora w Stargardzie przy ulicy Towarowej – znak sprawy Z-11/2019.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, warunki gwarancji oraz wzór umowy są określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  2. SIWZ jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej www.bip.mpkstargard.pl/zamowienia-publiczne/
  3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium w kwocie 2 000,00 PLN. 
  4. Termin składania ofert – 16 stycznia 2019 roku godzina 12:00 w sekretariacie (pok. nr 2) Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. , Stargard, ul. Składowa 1.

 

Do pobrania

Ogłoszenie pełna treść:

MPK OGŁOSZENIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ Z-11-2019

SIWZ Z-11-2019 ( pdf )