Gmina Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych, papierniczych i środków czystości.

Gmina Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych, papierniczych i środków czystości.

Szczegóły znajdują się zapytaniu ofertowym :

Zapytanie ofertowe

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym:  

Załącznik do zapytania ofertowego

Termin składania ofert do  dnia 15.01.2019r.