PEC sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy sieci cieplnej przy ul. Kochanowskiego w Stargardzie ( … ).

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy sieci cieplnej w ul. Kochanowskiego w Stargardzie o średnicy od 2 x 139,7/250 mm do 2 x 42,4/125 mm, Lc=~ 380 m. 

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 03.01.2024 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie do 03.01.2024r.