PEC sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy stropu żelbetowego w budynku kotłów WR25 na poziomie obsługi znajdującej się na terenie Ciepłowni PEC sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy stropu żelbetowego w budynku kotłów WR25 na poziomie obsługi znajdującej się na terenie Ciepłowni PEC sp. z o.o. w Stargardzie.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2023 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 7.12.2023 r.