PEC sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza ciepłowniczego i instalacji odbiorczej niskich parametrów dla budynków (…) w Stargardzie (…)

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza ciepłowniczego i instalacji odbiorczej niskich parametrów dla budynków garażowych i obsługi pojazdów na terenie kompleksu wojskowego JW1826 przy al. Żołnierza 37 w Stargardzie o średnicy od 114,3+114,3/315 mm do 76,1+76,1/225 mm, Lc=~ 430 m. 

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 30.01.2024 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie do 30.01.2024r