Gmina Miasto Stargard zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji :”Budowa jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Nasiennej w Stargardzie”.

Gmina Miasto Stargard zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:

„Budowa jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Nasiennej w Stargardzie”.

Termin złożenia oferty : 16 marca 2020 r. do godz. 12.00

Szczegóły : zapytanie ofertowe