Gmina Miasto Stargard zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Władysława Broniewskiego do ul. Księdza Jana Twardowskiego w Stargardzie”

Gmina Miasto Stargard zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Władysława Broniewskiego do ul. Księdza Jana Twardowskiego w Stargardzie”

Termin złożenia oferty : 27.03.2020 r. do godz. 12.00

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe

Zał. Nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 – Wykaz wykonywanych usług

Zał. Nr 3 – Mapa poglądowa z zakresem opracowania