Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „dostawę i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Parku Chrobrego w Stargardzie”

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „dostawę i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Parku Chrobrego w Stargardzie”.
 
Oferty należy składać poprzez platformę zakupową Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w terminie do 7 lipca 2019 r. 
Link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/236049 
Osoba do kontaktu w tej sprawie: Honorata Siry – Jabłońska tel. 695 982 436, e-mail: zamowieniapubliczne@zuk-stargard.pl
Szczegóły również poniżej: