Spotkanie informacyjne: Kontrola przestrzegania RODO – Praktyczne wskazówki, 11.06.2019 r., Stargard

Stargardzka Izba Gospodarcza zaprasza Przedsiębiorców na spotkanie na temat praktycznych wskazówek, jak przygotować przedsiębiorstwo do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Zagadnienia:

  • Obszary szczególnie kontrolowane – Plan kontroli Urzędu na rok 2019
  • Organy kontrolujące – na co pozwalają przepisy?
  • Udział kontrolowanego w kontroli – prawa i obowiązki
  • Przebieg kontroli
  • Doświadczenia z kontroli ochrony danych osobowych

Termin i miejsce: 11 czerwca (wtorek) 12.00 – 13.00 w biurowcu przy ul. Pierwszej Brygady 35, w sali konferencyjnej nr 701

Koszt: bezpłatne

Prowadząca:

dr Marlena Płonka (wizytówka internetowa: www.icentrum.eu )Prawniczka i ekonomistka specjalizująca się w ochronie danych. Wykładowca ochrony danych osobowych, prawa pracy, bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni i przedsiębiorczości. Współtwórczyni organizacji pozarządowych: Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Informacji ( www.ibistargard.pl ) oraz Wiceprezes Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością ( www.ibip.org.pl ).

W celu rezerwacji miejsca proszę o podanie ilości osób i nazwy firmy oraz  tel. kontaktowy na adres: biuro@sig.stargard.pl do dnia 10 czerwca do godz. 12.00 włącznie.