PEC sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Pocztowej 3 w Stargardzie ( etap I i II )

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Pocztowej 3 w Stargardzie ( etap I i II ). 

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2023 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie do 10.08.2023r.