Zapraszamy na szkolenie: Rękojmia i gwarancja w obrocie gospodarczym, 31.03.2023r.

Stargardzka Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenie :

 Rękojmia i gwarancja w obrocie gospodarczym

 ( umowie sprzedaży, umowie o dzieło i umowie o roboty budowlane )”.

 

Dla kogo:  właściciele firm, działy kadrowe, księgowe, zainteresowani przedsiębiorcy.

Termin:       31 marca  2023 r. ( piątek ) ,

Godziny:    10.00 – 13.00; 

Miejsce :     biurowiec SARL ( byłych ZNTK ) ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie, sala konferencyjna 701 ( 7 piętro )

Koszt :         bezpłatne – firmy zrzeszone w SIG

                       100 zł brutto/os – pozostałe firmy

Zapisy do:   30 marca 2023 r.  do godz. 12.00 ( czwartek )

                   

Rękojmia i gwarancja w obrocie gospodarczym

Rękojmia i gwarancja są instytucjami prawa cywilnego, regulującymi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy. Regulacje odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy są dla każdego rodzaju umów zbieżne, różnią się jedynie nieznacznie ze względu na specyfikę danego rodzaju umowy. Szkolenie ma na celu uświadomienie rodzaju, charakteru i zakresu odpowiedzialności zarówno przedsiębiorcy sprzedającego produkty, jak i wykonawcy robót budowlanych i obiektów niebędących efektem robót budowlanych.

Szkolenie ma na celu analizę odpowiedzialności przedsiębiorcy zarówno w stosunkach z innymi przedsiębiorcami, jak i w stosunkach z konsumentami.

Omówienie:

 1. Pojęcie rękojmi i gwarancji, prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa.
  2. Wada fizyczna i wada prawna rzeczy.
  3.       Odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy.
  4.       Uprawnienia kupującego w związku z wadą rzeczy.
  a)      Odstąpienie od umowy;
  b)     Obniżenie ceny;
  c)      Wymiana rzeczy na nową;
  d)     Usunięcie wady.
  5.       Naprawienie szkody wywołanej wadą rzeczy.
  6.       Koszty związane z realizacją uprawnień z rękojmi.
  7.       Utrata uprawnień z tytułu rękojmi, ich wygaśnięcie i przedawnienie.
  8.       Odrębności odpowiedzialności wykonawcy i przyjmującego zamówienie za wady przedmiotu umowy o roboty budowlane i dzieło.

 

Prowadząca:

Radca prawny Adrianna Gebel prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, firmę zrzeszoną w SIG, specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie, zdobywając je w Sądzie Okręgowym – Sądzie Gospodarczym w Szczecinie oraz indywidualnej praktyki prawniczej.

strona www  www.lexprotect.pl

strona  kancelarii na Facebooku : https://www.facebook.com/KancelariaRadcyPrawnegoAdriannaGebel/?ref=hl

 

W celu rezerwacji miejsca :

– podanie imienia i nazwiska uczestnika, nazwy firmy, adresu e-mail i tel. kontaktowego na adres biuro@sig.stargard.pl – w odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo informację o rezerwacji miejsca.

Prosimy o wskazanie jednej osoby z firmy. W przypadku większej ilości chętnych z jednej firmy – wskazane osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.

 

W przypadku firm niezrzeszonych w SIG – prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz danych do rachunku : nazwy firmy, adresu, numeru NIP – na adres biuro@sig.stargard.pl. Opłaty należy dokonać najpóźniej do 2 dni przed szkoleniem tj. do 29.03.2023r.

Uwaga – liczba miejsc ograniczona! Liczy się kolejność zgłoszeń

 

W przypadku odwołania szkolenia

Stargardzka Izba Gospodarcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia, w szczególności gdy we wskazanym terminie nie zgłosi się wymagana liczba uczestników. Informacja o odwołaniu szkolenia zostanie przekazana zainteresowanym.