„Aktywne wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej – Stargard Szczeciński”

 

Czas trwania projektu lata 2005 – 2007.                      

Efekty projektu realizowanego w Stargardzie Szczecińskim:
–  4 cykle szkoleniowe
–  60 osób przeszkolonych ze Stargardu
–  49 osób skorzystało z doradztwa ze Stargardu
–  10 osób otrzymało jednorazowe dotacje inwestycyjne
–  20 osób skorzystało z podstawowego wsparcia pomostowego
Ogólna kwota dotacji przyznana w Stargardzie: 160 000,00 PLN.