„Telepraca – szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy”

 

Czas trwania projektu 11.2004 – 03.2008.

Cel projektu
Idea projektu opiera się na założeniu przeniesienia pracowników zagrożonych utratą pracy z podmiotów, w których są zatrudnieni do telecentrum lub telechatek. W sytuacji tej zmianie ulega jedynie miejsce świadczenia pracy, nie zaś sam stosunek pracy. Umożliwi to równocześnie objęcie ich systemem podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności poprzez działania Ośrodka Szkoleniowo – Doradczego, co w rezultacie prowadzi m.in. do podniesienia zdolności adaptacyjnych tych pracowników.  Równie istotnym elementem jak kształcenie pracowników jest objęcie szkoleniami i doradztwem pracodawców, zainteresowanych wdrożeniem elastycznej formy zatrudnienia. Przetestowanie przez pracodawców takiego rozwiązania pozwoli na jednoznaczne wskazanie jakie są korzyści (finansowe i niefinansowe) związane są z proponowanymi przez Partnerstwo rozwiązaniami. Wypracowane rozwiązania modelowe oraz wyniki ich wdrażania będą stanowiły przedmiot upowszechniania. 

Wartość łączna projektu 11 239 197,93 PLN 
Skierowany do :
– pracodawców z sektora MŚP 
– osób niepełnosprawnych ruchowo.

W projekcie wzięło udział 16 Partnerów. 

Efekty projektu:
– zatrudniono 102 osoby niepełnosprawne ruchowo; 
– 43 firmy zdecydowały się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez telepracę. 

W bazie Projektu znajduje się:
– 412 osób niepełnosprawnych ruchowo 
– 104 firmy.