Tarcza Antykryzysowa – wsparcie rządowe

Pakiet dotyczący tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym korona wirusem w naszym kraju, Rząd RP przyjął 1 kwietnia br. pakiet dotyczący tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców.

Źródło i szczegóły wybranych rozwiązań ze strony rządowej: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. Przewiduje on m.in.:

  • zwolnienie mikrofirm, które zatrudniają do 9 osób, ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie;
  • świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

 

Zakład Ubezpieczeń SpołecznychInformacje i załączniki otrzymane z ZUS Inspektoratu w Stargardzie ):

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Wsparcie jakie można otrzymać w ZUS to:

– zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,

– świadczenia postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (mowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),

– świadczenia postojowe dla samozatrudnionych,

– ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Załączniki:

 

Wsparcie oferowane przez urzędy pracy 

  1. Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy:
  1. Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy
  1. Dane kontaktowe

Dane kontaktowe do pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, którzy będą udzielali informacji na temat wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19 

 

Opracowania i poradniki prawno – informacyjne dot. możliwości korzystania z Tarczy Antykryzysowej 

1/ Kancelaria Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro, współpracująca ze Stargardzką Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.  przygotowała opracowanie najnowszych przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 568), zwanych   „Tarcza Antykryzysową”   wg stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2020 r.


https://mcmlegal.pl/wp-content/uploads/2020/04/20200402_MCM_Tarcza_Antykryzysowa.pdf 

 

 

2/ W poczuciu odpowiedzialności za naszych członków oraz stanu gospodarki polskiej, Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia wspólnie z współpracującą z nami Kancelarią Prawną RM MALUJDA przygotował opracowanie pod nazwą ” Executive Summary”.

Opracowanie to w zamierzeniu miało być prostym i czytelnym narzędziem dla przedsiębiorców pomagającym im w zrozumieniu zapisów ustawy z dnia 31 marca 2020r pod nazwą Tarcza Antykryzysowa.

W Informatorze skupiliśmy się na kwestiach najbardziej istotnych – podatki, dopłaty do wynagrodzenia, terminy raportowania finansowego, zamówienia publiczne, kodeks spółek handlowych, cudzoziemcy, PFRON. Opracowanie to zawiera również linki do stron i procedur ZUS oraz Urzędów Pracy.

Wierzymy, że przy tak ograniczonych możliwościach i zasobach  nasz skromny wkład będzie wsparciem dla Państwa w podejmowanych działaniach mających na celu poprawę sytuacji  gospodarczej kraju w czasie pandemii COVID 19.

 

[RMLO]_Informator_COVID_19_część I_executive summary (1)

[RMLO]_Informator_COVID_19_część I i II_2

[RMLO]_Informator_COVID_19_część III