PUP w Stargardzie ogłosił nabór wniosków w dniach 13.05-27.05.2020r. o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od nich składek na ubezp. społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie w dniach 13 maja – 27 maja 2020 r. ogłosił nabór wniosków o:

– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie  społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Ważne informacje dla przedsiębiorców oraz organizacji ubiegających się o dofinansowanie wynagrodzeń (art. 15zzb i art. 15zze ustawy antykryzysowej)

POMOC PUBLICZNA przy udzielaniu wsparcia na podstawie art. 15zzb oraz art. 15zze ustawy antykryzysowej

Szczegółowe informacje i druki do wypełnienia znajdują się na stronie
Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie

https://stargard.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Prosimy pobierać aktualne druki bezpośrednio przed złożeniem wniosku!!!
 
Dokumenty można składać:

  1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie praca.gov.pl
  2. elektronicznie przy wykorzystaniu platformy ePUAP
  3. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres urzad@pupstargard.pl
  4. składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do dedykowanej wrzutni na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP
  5. lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard

W celu przyspieszenia wypłaty środków, w przypadku wniosków składanych w formie papierowej, proszę o załączenie i podpisanie dwóch egzemplarzy umowy.
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy

Informacje w sprawie dofinansowania wynagrodzeń wyłącznie pod wskazanymi numerami telefonów:
91 834-53-56,
91 834-53-57