Praca dla konserwatora – pracownika poszukuje OSiR Stargard Sp. z o.o.

Ośrodek Sportu  i Rekreacji  OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza nabór na stanowisko konserwatora.

 

 

Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata przy wykonywaniu pokrewnych prac remontowo-technicznych.

Wykształcenie: średnie lub zawodowe.

 

Zakres obowiązków:

– wykonywanie prac remontowych pomieszczeń oraz dbanie o ich stan techniczny wraz z przyległą infrastrukturą

– wykonywanie prac związanych z naprawą, montażem, demontażem elementów wyposażenia pomieszczeń

– wykonywanie prac porządkowych

– zgłaszanie, określanie potrzeb związanych z potrzebnymi materiałami technicznymi oraz sprzętem technicznym wykorzystanym w wykonywaniu prac remontowych, naprawczych

– dbanie o należyty stan narzędzi, sprzętu technicznego oraz jego odpowiednie zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich

– nadzór nad posiadanym sprzętem technicznym

– odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń oraz miejsc podczas prowadzonych prac remontowych przed dostępem osób trzecich.

 

Praca w systemie zmianowym.

 

Wymagane dokumenty:

– kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku

– kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

– kopie dokumentów potwierdzających co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy/zadań na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp).

 

Dokumenty należy składać w  OSiR Stargard Sp. z o. o. w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35, I piętro, pok.115, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko konserwatora” lub mailowo na adres: kadry@osir.stargard.pl

Termin składania dokumentów: do dnia 28.11.2021 r.  

Kontakt tel. 91 573 23 34