PEC sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie sieci cieplnej osiedlowej z przyłączami cieplnymi do 3 budynków mieszkalnych (…) w Stargardzie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie sieci cieplnej osiedlowej z przyłączami cieplnymi do trzech budynków mieszkalnych przy ul. 9 Zmechanizowanego Pułku Piechoty w Stargardzie.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 31.08.2023 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie do 31.08.2023r.