PEC sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na demontaż istniejących wież oświetleniowych, wykonanie projektu i montaż nowych masztów (…)

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na demontaż istniejących wież oświetleniowych, wykonanie projektu budowlanego i montaż nowych masztów oświetleniowych na terenie ciepłowni PEC sp. z o.o. w Stargardzie.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 05.10.2023 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

Ogłoszenie do 5.10.2023r.