„Moja firma – mój sukces! Wsparcie dla mieszkańców Szczecina oraz powiatu pyrzyckiego i stargardzkiego”

 

Czas trwania: 01.03.2009r – 31.12.2010r

 Dane dotyczące Beneficjentów Ostatecznych:
– Łączna wartość  przyznanych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 948 112,56zł
– Dofinansowano 31 uczestników.
– Przyznano podstawowe wsparcie pomostowe 29 uczestnikom na kwotę 172 953,06zł
– Przyznano przedłużonego wparcia pomostowego na kwotę 100 217,98 zł

 

Dane dotyczące grupy Stargard Szczeciński:

–  10 osobom przyznano wsparcie finansowe w kwocie 307 619,70 zł

–  10 osobom przyznano 6 miesięczne wsparcie pomostowe w kwocie 57 816,06 zł

–  5 osób otrzymało 6 miesięczne przedłużone wsparcie pomostowe w kwocie 31 238,76 zł

 

Celem głównym projektu było kompleksowe  wsparcie 45 osób, zamieszkałych odpowiednio w  Gminie Miasto Szczecin oraz w powiecie pyrzyckim i stargardzkim ( po 15 osób ), zamierzających uruchomić działalność gospodarczą ( w tym spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną ), poprzez świadczenie podstawowych i specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych, a także przyznanie środków finansowych na