Nagroda Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców 2017 dla Mirat s.c.