Konferencja z udziałem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego cz. 1