Konkurs Stargardzkiej Izby Gospodarczej Na Najlepszą Pracę Dyplomową 2013/2014

Stargardzka Izba Gospodarcza ma zaszczyt zaprosić studentów uczelni zrzeszonych w naszej organizacji 
do udziału w: 

IV edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową

 

Podstawowymi założeniami Konkursu jest wyróżnienie twórczych i kreatywnych postaw studentów w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej, rozwijanie zainteresowań w obszarze ekonomii i zarządzania, promowanie rozwoju firm i organizacji z regionu stargardzkiego.

Konkurs adresowany jest do Studentów Uczelni zrzeszonych w SIG:
– Stargardzkiej Szkoły Wyższej STARGARDINUM
– Wydziału Przedsiębiorczości w Stargardzie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

Do Konkursu może przystąpić student, którego praca została obroniona w roku akademickim 2013/2014 na ocenę dobrą lub bardzo dobrą i uzyskała rekomendację promotora ( szczegóły w regulaminie Konkursu ).

Nagrodą Główną jest nagroda pieniężna w wysokości 500 zł ufundowana przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody nastąpi podczas Gali Rocznicowo – Noworocznej SIG.

Termin nadsyłania prac : 15 października 2014r
Udział w Konkursie jest bezpłatny

Poniżej znajdują się regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy

– Regulamin Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową 2014
– Formularz zgłoszeniowy do Konkursu na Najlepszą pracę Dyplomową 2014