Wsparcie samorządowe – Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych.

Stargardzkie władze lokalne podjęły działania wspierające lokalnych przedsiębiorców, którzy mają problemy finansowe w związku z panującą pandemią.

 

Wniosek o ulgę podatkową dla przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci negatywnymi  konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID 19.

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku  podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych.

Wniosek  można złożyć:

  1. w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP organu podatkowego, podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
  2. w biurze obsługi klienta w budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, lub
  3. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Stargardzie Wydział Ekonomiczny ul.Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 , 73-110 Stargard.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek z uzasadnieniem:  

   – wniosek-o-ulge-podatkowa

2. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

 – Formularz – pomoc de minimis

Pozostałe  formularze dotyczące ulg podatkowych Gminy Miasta Stargard:

   www.stargard.pl/dla-mieszkanca/ulgi-podatkowe