Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza cieplnego do dwóch obiektów handlowych na terenie „Saller” w Lipniku.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza cieplnego do dwóch obiektów handlowych na terenie centrum handlowego „Saller” przy ul. Stargardzkiej 1 w Lipniku

Przetarg przeprowadzany jest bez stosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 26.01.2021 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl 

Ogłoszenie Pec Sp. z o.o. 2