Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych

Przetarg przeprowadzany jest bez stosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 22.01.2021 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl

Ogłoszenie Pec Sp. z o.o.