Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony wykonanie remontu kotła węglowego (…) ma terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu kotła węglowego WR10 nr 4 zlokalizowanego na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie .

Przetarg przeprowadzany jest bez stosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 28.07.2020 r. o godz. 10.00

Szczegóły : www.pec.stargard.pl

ogłoszenie