Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu zasobnika miału węglowego kotła WR25 (…).

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu zasobnika miału węglowego kotła WR25,  zlokalizowanego na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie.

Przetarg przeprowadzany jest bez stosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2020 r. o godz. 10.00

Szczegóły : www.pec.stargard.pl

Ogłoszenie