Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy cieplnych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy cieplnych:

– do 3 –ch budynków mieszkalnych przy ul. Spokojnej ( zad. 1 ) w Stargardzie

– do budynku nr 11 ( szkoła ) na terenie Zakładu Karnego przy Al. Żołnierza 42 ( zad. 2 ) w Stargardzie

– do 4 budynków przy ul. Hubala – Powstańców Warszawy  ( zad. 3 ) w Stargardzie

 

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”

Termin składania ofert upływa 12.02.2020 r. o godz. 11.00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 6