Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy cieplnych do 5-ciu budynków przy ul. Łukasiewicza oraz do 4-ch budynków przy ul. Hubala-Powstańców Warszawy w Stargardzie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy cieplnych do 5-ciu budynków przy ul. Łukasiewicza oraz do 4-ch budynków przy ul. Hubala-Powstańców Warszawy w Stargardzie

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”

 

Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2019 r. o godz. 11:00

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.09.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 18 „Sala przetargów”

Osoba do kontaktu w tej sprawie: Marta Polańska – Głębocka, tel. 91 578 84 20; email: mpolanska@pec.stargard.pl

Szczegóły znajdują się w załączonym ogłoszeniu.  

0głoszenie Pec