Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza ciepłowniczego do projektowanych obiektów handlowych w Lipniku.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza ciepłowniczego do projektowanych obiektów handlowych na terenie centrum handlowego przy ul. Stargardzkiej 1 w Lipniku.

Przetarg przeprowadzany jest bez stosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa 03.07.2020 r. o godz. 10.00

Szczegóły: www.pec.stargard.pl

Ogłoszenie