Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku ETBUD przy ul. Wojska Polskiego w Stargardzie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego ETBUD przy ul. Wojska Polskiego w Stargardzie.

Przetarg przeprowadzany jest bez stosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 01.10.2020 r. o godz. 10.00

Szczegóły : www.pec.stargard.pl

Ogłoszenie PEC Sp. z o.o.