Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie ekspertyzy technicznej (…) komina żelbetowego H70 oraz stalowego wkładu (…)

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie ekspertyzy technicznej  zawierającej ocenę stanu technicznego komina żelbetowego H70 oraz stalowego wkładu ( przewód dymowy ) wraz z osprzętem, pomostami i drabinami.

Przetarg przeprowadzany jest bez stosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 16.07.2020 r. o godz. 10.00

Szczegóły : www.pec.stargard.pl

ogłoszenie