Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w standardzie GSM (…)

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w standardzie GSM, w zakresie połączeń głosowych wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz pakietowej transmisji danych. 

 

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy “Prawo zamówień publicznych”

Termin składania ofert upływa 25.02.2020 r. o godz. 11.00

Ogłoszenie