Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zaworów regulacyjnych oraz regulatorów ECL.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zaworów regulacyjnych oraz regulatorów ECL.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”

Termin składania ofert upływa 23.06.2020r. o godz. 10.00

Szczegóły: www.pec.stargard.pl

Ogłoszenie