Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 16 szt. kompaktowych węzłów cieplnych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 16 szt. kompaktowych węzłów cieplnych.

Przetarg przeprowadzany jest bez stosowania przepisów ustawy „ Prawo zamówień publicznych”

Termin składania upływa dnia 30.06.2020r. o godz. 10.00

Szczegóły : www.pec.stargard.pl

Ogłoszenie