Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza 4 przetargi nieograniczone

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza 4 przetargi nieograniczone.

 

Na wykonanie wymiany stropu konstrukcji żelbetowej na strop konstrukcji stalowej w budynku kotłów WR-10 na terenie Ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 23.06.2021 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/ 

ogłoszenie 23.06 

 

Na dostawę i montaż urządzeń trzech układów awaryjnego zasilania dla: silnika pompy stabilizująco – uzupełniającej, silnika pompy przewałowej kotłów WR-25 oraz silnika pompy hydroforowej znajdujących się na terenie Ciepłowni.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 25.06.2021 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/ 

ogłoszenie 25.06 

 

Wykonanie remontu żelbetowego komina H70 znajdującego się na terenie Ciepłowni w Stargardzie

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 28.06.2021 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/ 

ogłoszenie 28.06 

 

Na wykonanie ekspertyzy technicznej zawierającej ocenę stanu technicznego na podstawie oględzin, badań i obliczeń statyczno – wytrzymałościowych komina żelbetowego H90, zlokalizowanego na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o.  w Stargardzie.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 29.06.2021 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/ 

ogłoszenie 29.06