Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza 2 przetargi nieograniczone: na dostawę 540 m taśmy przenośnikowej do transportu miału węglowego oraz na dostawę 17 szt. kompaktowych węzłów cieplnych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza 2 przetargi nieograniczone:

 

Na dostawę 540 metrów taśmy przenośnikowej do transportu miału węglowego.

 

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 27.07.2021 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 27.07

 

 

Na dostawę 17 szt. kompaktowych węzłów cieplnych.

 

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2021 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogłoszenie 29.07