Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu żelbetowego komina H90.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu żelbetowego komina H90 znajdującego się na terenie Ciepłowni w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 07.06.2023 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/

ogloszenie 07.06.2023r.