Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 10 szt. kompaktowych węzłów cieplnych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 10 szt. kompaktowych węzłów cieplnych.  

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”

Termin składania ofert upływa dnia 13.02.2020 r. o godz. 11.00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 5