PEC sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie budowy (…) elektrowni fotowoltaicznych (…) na terenie ciepłowni.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie budowy w systemie abonamentowym dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy 150 kWp każda, na terenie ciepłowni przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 12.04.2023 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/ 

ogłoszenie 12.04.2023