PEC Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zmian w istniejącym oprogramowaniu sterownika, panelu operatorskiego, systemu nadrzędnego ciepłowni po uruchomieniu systemu automatyki zabezpieczającej kocioł (…)

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zmian w istniejącym oprogramowaniu sterownika, panelu operatorskiego oraz systemu nadrzędnego ciepłowni po uruchomieniu systemu automatyki zabezpieczającej kocioł wraz z funkcją ograniczenia mocy dla kotłów WR-25 nr 6  i nr 7 oraz wprowadzenie zmiennych pomiarowych do systemu nadrzędnego ciepłowni z ciepłowni geotermalnej.

Przetarg przeprowadzany jest bez zastosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Termin składania ofert upływa dnia 24.08.2021 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępne na stronie www.pec.stargard.pl/przetargi/ 

ogłoszenie 24.08